Tuesday, 6 November 2007

Jag om Ungdomshuset och kravaller

Jag skriver i studenttidningen Lundagård en del. I oktobernumret skrev jag ett reportage om demonstrationerna och rörelsen kring Ungdomshuset i Köpenhamn (och om hur det känns att bli tårgasad). Läs gärna:

Ett spel för medierna?
Varför inte i Sverige?
Elias Björns extended bildreportage Kärlek och uppror

No comments: