Wednesday, 21 September 2011

Om sociala medier och politiskt engagemang i ALBA

I det senaste numret av nättidningen ALBA finns en förkortad version av kapitlet Lars Höglund och jag skrev i "Lycksalighetens ö".

No comments: