Wednesday, 27 August 2014

New publication: Traditionella och virtuella fokusgrupper


Gustafsson, Nils (2014). "Traditionella och virtuella fokusgrupper" i Eksell, Jörgen och Åsa Thelander (red) Kvalitativa metoder i strategisk kommunikation, ss. 43-58. Lund: Studentlitteratur.


Fokusgrupper kan ibland framstå som ett lockande sätt att ”göra flera intervjuer samtidigt” och på ett tidsbesparande sätt snabbt få ihop ett stort empiriskt material. En fokusgrupp är dock minst av allt en samling enskilda intervjuer; i stället är den ett dynamiskt samtal mellan ett antal personer, styrt av en moderator. Att genomföra sina fokusgruppintervjuer online (virtuella fokusgrupper) med de ytterligare möjligheter till effektivisering som erbjuds kan vara ännu mer lockande, men onlineintervjuer bör ses som en särskild form av metod med sina egna fördelar och begränsningar. I det här kapitlet får du lära dig att en väl genomförd fokusgruppintervju kan vara oerhört givande för din forskning, men att det i själva verket ofta kräver mer arbete och förberedelser än ”vanliga” intervjuer. 

Det här bokprojektet gick snabbt och smidigt och kommer att vara till stor nytta inte minst för våra egna uppsatsskrivande studenter. Mitt kapitel tar upp mina egna erfarenheter av att använda fokusgrupper - online och i köttvärlden - i min forskning. 

No comments: