Thursday, 14 February 2008

danah boyd om sociala nätverk

Den största auktoriteten i den akademiska världen vad gäller virtuella sociala nätverk (Facebook, Lunarstorm, Orkut and the like) är en doktorand i Berkeley som heter danah boyd. Här är en intervju hon gjorde för tidningen Discover, där hon förklarar vad grejen med unga människor och sociala nätverk är. Se den.

Jag har inte uppdaterat den här bloggen särskilt ofta på sistone, men jag har lovat mig själv att tänka mer över hur jag vill använda den. Inom de närmaste veckorna kommer inläggstakten att öka, liksom länkarna och övriga resurser. Och kanske kommer jag att byta språk till engelska. Vi får se.

No comments: