Thursday, 2 May 2013

Om näthat i bl a SvD

För fullständighetens skull: i mars blev jag intervjuad av TT Spektra om huruvida näthatet var ett svenskt fenomen. Jag menade att det inte var det.

No comments: