Thursday, 1 December 2011

Om höger-vänster i P4 Malmöhus

P4 Malmöhus har en frågestafett i sitt morgonprogram. I morse fick jag svara på en fråga om varför man pratar om höger- och vänsterpartier snarare än t ex nord- och sydpartier och skickade vidare en fråga om varför skåningar pratar med diftonger. Här kan man höra inslaget.

För övrigt kan jag meddela att jag har tagit en tre månader paus från Twitter och Facebook i höst. Denna paus kommer att upphöra den 12 december, och då kommer jag också att berätta om varför jag gjorde det och hur jag upplevde det.

Och anledningen till att vi pratar om höger/vänster som en politisk dimension är att ledamöterna i den franska nationalförsamlingen efter revolutionen satte sig med sina meningsfränder. Radikala hamnade till vänster om ordföranden, konservativa till höger. Så kan det gå.

No comments: