Thursday, 8 December 2011

SOM-boken nu på nätet!

Lycksalighetens ö, där Lars Höglund och jag har ett kapitel om sociala medier och politiskt engagemang, finns nu fritt tillgängligt på nätet.

Här hittar man Höglunds och mitt kapitel och här hittar man hela boken.

No comments: