Thursday, 30 March 2017

"New" publication: Greater Copenhagen och mindre Öresund?

Jesper Falkheimer och jag ombads att skriva ett kapitel om skåningarnas syn på Öresundsregionen utifrån SOM-institutets senaste sydsvenska undersökning. Det gjorde vi, vilket väckte viss uppmärksamhet redan innan boken (Slutna rum och öppna landskap, med bidrag från en rad olika författare) kom ut.

Vi kunde nämligen visa att intresset för Öresundsregionen och Danmark på en rad olika områden hade svalnat bland skåningarna under det gångna decenniet. Vi presenterade våra resultat för första gången i oktober 2016 på Campus Open, Campus Helsingborgs dag med offentliga föreläsningar, vilket gav återklang i medierna, bl a i SVT, Sydsvenskan/HD, Ystads Allehanda, News Øresund och News Øresund igen och Copenhagen Post.

Boken presenterades sedan den 25 januari 2017 i Malmö. Jag har sedan presenterat undersökningen ytterligare två gånger i samband med Forskarturnén 2017, den 9 februari på Norra Fäladens bibliotek i Lund och den 9 mars på Höganäs bibliotek, vilket inom parentes sagt var väldigt roligt - jag kommer sällan ut och får prata med den breda allmänheten.


Falkheimer, Jesper & Gustafsson, Nils (2017). "Greater Copenhagen och mindre Öresund?" i Andersson, Ulrika (ed) Slutna rum och öppna landskap. SOM-rapport nr 69. Göteborg: Göteborgs universitet.
Sammanfattning
Öresundsregionen har under decennier utvecklats till ett viktigt samarbetsprojekt kring arbetsmarknad, bostadsmarknad, näringsliv, konsumtion, turism och kultur längs den svensk-danska gränsen. Men under senare år har det skett en nedgång i bland annat pendling mellan den danska och den svenska sidan. I detta kapitel kan vi med hjälp av de sydsvenska SOM-undersökningarna visa att skåningarna tycks bry sig allt mindre om Öresundsregionen och Danmark. Intresset för nyheter från den danska sidan minskar, liksom för att arbeta i Danmark eller flytta dit. Språkförståelsen går stadigt nedåt, och det finns vissa indikationer på att stödet för det regionala samarbetet minskar. Resultaten antyder att om det finns en politisk vilja att utveckla gränsregionen bör åtgärder vidtas för ökad folklig förankring och förståelse.

No comments: