Thursday, 30 March 2017

På senaste tiden: Nils är ute och samverkar

Här kommer en lista på offentliga, halvoffentliga och privata föredrag och liknande jag hållit hösten 2014-våren 2017 utanför Lunds universitet. Som ni ser är jag ganska förtjust i att vara ute och prata.

15 mars 2017 "Ja skiter i om det är fejk, det är för jävligt ändå". Föredrag för Wahlgrenska stiftelsen.

9 mars 2017 "Greater Copenhagen och mindre Öresund?" Föredrag på Höganäs bibliotek. Del av Forskarturnén 2017.

3 mars 2017 Workshop för Malmö stads kommunikatörer om sociala medier, näthat och demokrati tillsammans med Anette Novak och Mina Dennert.

9 februari 2017 "Greater Copenhagen och mindre Öresund?" Föredrag på Norra Fäladens bibliotek, Lund. Del av Forskarturnén 2017.

25 januari 2017 (med Jesper Falkheimer) "Öresundsregionen i motvind" Föredrag i samband med boksläppet av SOM-institutets bok Slutna rum och öppna landskap, Malmö.

21 november 2016 (med Annika Lidne) "Trendspaning" på Internetdagarna, Stockholm.

18 november 2016. "Medborgardialog och demokrati". Föredrag för Östhammars kommunfullmäktige, Alunda.

11 november 2016 (med Jesper Falkheimer) "Öresundsregionen i motvind". Föredrag på Campus open, Helsingborg.

1 september 2016. "Ungas politiska deltagande. Nya former och aktivitet genom sociala medier?" Föredrag för Nationella nätverket för ungas inflytande, Stockholm.

15 juni 2016. "Risker i och med sociala medier". Workshop för Länsstyrelsen i Hallands län.

19 maj 2016. "Demokrati, yttrandefrihet, offentlig debatt och andra ord vi har hittat på" Föredrag på det offentliga seminariet "Näthatet och demokratin. Om konsekvenserna av det nya medielandskapet." arrangerat av vetenskapsrådet och Institutet för framtidsstudier, Stockholm.

17 maj 2016. "Ungas politiska deltagande. Nya former och aktivitet genom sociala medier?" Föredrag för Region Skåne, Utbildningsdag om barn- och ungdomspolitik, Eslöv.

4 april 2016. "Lokal demokratiutveckling" Föredrag för Eslövs kommuns lokala demokratiutredning, Eslöv.

3 mars 2016. "Ingenting förändras av sig själv. Sociala medier och deltagande." Föredrag för Centrum för kommunstrategiska studier, Ödeshög.

18 februari 2016. "Ungas politiska deltagande. Nya former och aktivitet genom sociala medier?" Föredrag för Region Skåne, Kristianstad.

13 oktober 2015. "Ungas politiska deltagande" Föredrag vid Campus open 2015, Helsingborg.

12 oktober 2015. (med Emma Bäck och Hanna Bäck)"Ungas politiska deltagande. Nya former och aktivitet genom sociala medier?" Föredrag vid "Alltid online? Sociala mediers roll för ungas politiska deltagande", seminarium arrangerat av 2014 års demokratiutredning och Folkbildningsförbundet, Stockholm.

23 september 2015. "Vem pratar du med egentligen? Svenska riksdagsledamöter på Facebook. Science slam-bidrag vid Campus Helsingborgs 15-årsjubileum, Helsingborg.

21 september 2015. "Young people, social media, participation and equality". Föredrag för Dansk Ungdoms Fællesråd, Köpenhamn.

22 maj 2015. "Sociala medier och medborgarinflytande." Föredrag för kommunförbundet Skåne, Lund.

8 oktober 2014- "Upplevd strategi och flockstyrd intuition. Sociala medier i Sveriges Riksdag". Föredrag för Centrum för tillämpad arbetslivsforskning vid Malmö högskola, Malmö.

No comments: