Wednesday, 5 September 2007

Fördomar och Hot Spots i Lund

Idag bidrar jag på två ställen i lokaltidningen: I studentbilagan har jag och Dag Oredsson berättat om stereotyper på studentnationer för Anna Sandqvist och på Lundasidorna finns en ytterst välvillig artikel om resultatet av ett av mina tidigare projekt: Hot Spot Sölvegatan.

No comments: