Wednesday 3 May 2017

Om sociala medier, demokrati och den tysta majoriteten

Den 28 april medverkade jag i det sista arrangemanget i den digitala vetenskapsveckan, med rubriken "Internet - demokrati och gemenskap eller isolering och näthat?" där jag presenterade några preliminära resultat från de fokusgruppintervjuer med sydvästskånska ungdomar som gjorts inom ramen för projektet "Political participation among young people – from party democrats to social media activists?" där jag medverkar tillsammans med Malena Rosén Sundström, Hanna Bäck och Emma Bäck. 

Intervjuerna kretsade huvudsakligen kring politiska diskussioner och engagemang, sociala medier och vänners betydelse. Min huvudsakliga poäng med föredraget var att visa på att de flesta ungdomar som använder sociala medier dels inte är intresserade av politik, och även om de är det så undviker de allra flesta att diskutera politik i sociala medier. Däremot tar alla del av det politiska innehåll som kommer upp i flödet på olika sätt (och som alltså produceras av en liten minoritet av användarna) och påverkas av den.

Här är mina slides:

Sociala medier, demokrati och den tysta majoriteten (presentation)