Friday 31 March 2017

"New" publication: : Digital politik. Sociala, medier, deltagande och engagemang. Anmälan av Nils Gustafsson

Jag har ett antal o- och halvskrivna recensioner till Statsvetenskaplig tidskrift liggande (framförallt en av Francis Fukuyamas båda tegelstenar om den politiska ordningen från aporna till våra dagar - den hotade att äta upp mig), men den här blev av: en anmälan av en forskningsantologi på svenska om digital politik, med författare företrädesvis från den ihärdige sociologiprofessorn Simon Lindgrens Umeå universitet.

Nu när jag läser om recensionen märker jag att jag rider på flera gamla käpphästar. En är en reaktion på inledningens mening "Trots den utbredda användningen så finns det förhållandevis få studier gjorda som belyser frågor om förhållandet mellan sociala medier och politik, inte minst i en svensk kontext." Eftersom jag själv hållit på och harvat i fältet i tio år och sett det utvecklas från en liten global sekt av sociala medie-forskare som alla hade koll på varandra (2007) till en oöverblickbar folkmassa inom alla tänkbara discipliner tillät jag mig att tveka. Visst är det en vanlig retorisk strategi att göra kunskapsgapet man försöker fylla lite större än vad det kanske är, but still... En reporter från Ekot gjorde en bakgrundsintervju med mig igår om trollarméer på Twitter i svenska valkampanjer: där finns det mig veterligen inget gjort än, men det kommer.

En annan käpphäst som jag travat runt på i ett decennium är min konstanta irritation över att forskare låtsas vara förvånade när de studerar interaktion mellan politiker och väljare i sociala medier och finner att den inte följer det deliberativa demokratiidealets mallar för ömsesidig dialog i "the public sphere". Eftersom man nu kan räkna den sortens besvikelser i hundra- och tusental de senaste 20 åren tycker jag att man kanske kan utgå från att man snarare ska bli förvånad när man hittar ömsesidig dialog mellan folkvalda och väljare. Jag skrev om det där i en text för ett antal år sen. Den kan man hitta här, bl a.

Och en tredje är svagheterna i slacktivismargumentet, idén om att sociala medier bidrar till att folk klickar och lajkar för att slippa engagera på riktigt och av goda och ädla skäl snarare än att de vill se bra ut inför sina kompisar. Ja, alltså, det var inte bättre förr, och från diametralt olika vetenskapstraditioner har deltagandeforskningen sedan länge hävdat att politiskt engagemang handlar om många saker, där den altruistiska viljan att förändra världen till det bättre endast är en byggsten i det stora demokratiska huset.

Boken tycker jag hur som helst att man gott kan läsa, den är en manifestation i bredden som till och med den lilla svenska forskningsmiljön kan uppvisa.


--> Gustafsson, Nils, 2016. "Eric Carlsson, Bo Nilsson & Simon Lindgren: Digital politik. Sociala, medier, deltagande och engagemang. Anmälan av Nils Gustafsson", Statsvetenskaplig tidskrift, 118(2): 290-294.Thursday 30 March 2017

"New" publication: Greater Copenhagen och mindre Öresund?

Jesper Falkheimer och jag ombads att skriva ett kapitel om skåningarnas syn på Öresundsregionen utifrån SOM-institutets senaste sydsvenska undersökning. Det gjorde vi, vilket väckte viss uppmärksamhet redan innan boken (Slutna rum och öppna landskap, med bidrag från en rad olika författare) kom ut.

Vi kunde nämligen visa att intresset för Öresundsregionen och Danmark på en rad olika områden hade svalnat bland skåningarna under det gångna decenniet. Vi presenterade våra resultat för första gången i oktober 2016 på Campus Open, Campus Helsingborgs dag med offentliga föreläsningar, vilket gav återklang i medierna, bl a i SVT, Sydsvenskan/HD, Ystads Allehanda, News Øresund och News Øresund igen och Copenhagen Post.

Boken presenterades sedan den 25 januari 2017 i Malmö. Jag har sedan presenterat undersökningen ytterligare två gånger i samband med Forskarturnén 2017, den 9 februari på Norra Fäladens bibliotek i Lund och den 9 mars på Höganäs bibliotek, vilket inom parentes sagt var väldigt roligt - jag kommer sällan ut och får prata med den breda allmänheten.


Falkheimer, Jesper & Gustafsson, Nils (2017). "Greater Copenhagen och mindre Öresund?" i Andersson, Ulrika (ed) Slutna rum och öppna landskap. SOM-rapport nr 69. Göteborg: Göteborgs universitet.
Sammanfattning
Öresundsregionen har under decennier utvecklats till ett viktigt samarbetsprojekt kring arbetsmarknad, bostadsmarknad, näringsliv, konsumtion, turism och kultur längs den svensk-danska gränsen. Men under senare år har det skett en nedgång i bland annat pendling mellan den danska och den svenska sidan. I detta kapitel kan vi med hjälp av de sydsvenska SOM-undersökningarna visa att skåningarna tycks bry sig allt mindre om Öresundsregionen och Danmark. Intresset för nyheter från den danska sidan minskar, liksom för att arbeta i Danmark eller flytta dit. Språkförståelsen går stadigt nedåt, och det finns vissa indikationer på att stödet för det regionala samarbetet minskar. Resultaten antyder att om det finns en politisk vilja att utveckla gränsregionen bör åtgärder vidtas för ökad folklig förankring och förståelse.

På senaste tiden: Nils är ute och samverkar

Här kommer en lista på offentliga, halvoffentliga och privata föredrag och liknande jag hållit hösten 2014-våren 2017 utanför Lunds universitet. Som ni ser är jag ganska förtjust i att vara ute och prata.

15 mars 2017 "Ja skiter i om det är fejk, det är för jävligt ändå". Föredrag för Wahlgrenska stiftelsen.

9 mars 2017 "Greater Copenhagen och mindre Öresund?" Föredrag på Höganäs bibliotek. Del av Forskarturnén 2017.

3 mars 2017 Workshop för Malmö stads kommunikatörer om sociala medier, näthat och demokrati tillsammans med Anette Novak och Mina Dennert.

9 februari 2017 "Greater Copenhagen och mindre Öresund?" Föredrag på Norra Fäladens bibliotek, Lund. Del av Forskarturnén 2017.

25 januari 2017 (med Jesper Falkheimer) "Öresundsregionen i motvind" Föredrag i samband med boksläppet av SOM-institutets bok Slutna rum och öppna landskap, Malmö.

21 november 2016 (med Annika Lidne) "Trendspaning" på Internetdagarna, Stockholm.

18 november 2016. "Medborgardialog och demokrati". Föredrag för Östhammars kommunfullmäktige, Alunda.

11 november 2016 (med Jesper Falkheimer) "Öresundsregionen i motvind". Föredrag på Campus open, Helsingborg.

1 september 2016. "Ungas politiska deltagande. Nya former och aktivitet genom sociala medier?" Föredrag för Nationella nätverket för ungas inflytande, Stockholm.

15 juni 2016. "Risker i och med sociala medier". Workshop för Länsstyrelsen i Hallands län.

19 maj 2016. "Demokrati, yttrandefrihet, offentlig debatt och andra ord vi har hittat på" Föredrag på det offentliga seminariet "Näthatet och demokratin. Om konsekvenserna av det nya medielandskapet." arrangerat av vetenskapsrådet och Institutet för framtidsstudier, Stockholm.

17 maj 2016. "Ungas politiska deltagande. Nya former och aktivitet genom sociala medier?" Föredrag för Region Skåne, Utbildningsdag om barn- och ungdomspolitik, Eslöv.

4 april 2016. "Lokal demokratiutveckling" Föredrag för Eslövs kommuns lokala demokratiutredning, Eslöv.

3 mars 2016. "Ingenting förändras av sig själv. Sociala medier och deltagande." Föredrag för Centrum för kommunstrategiska studier, Ödeshög.

18 februari 2016. "Ungas politiska deltagande. Nya former och aktivitet genom sociala medier?" Föredrag för Region Skåne, Kristianstad.

13 oktober 2015. "Ungas politiska deltagande" Föredrag vid Campus open 2015, Helsingborg.

12 oktober 2015. (med Emma Bäck och Hanna Bäck)"Ungas politiska deltagande. Nya former och aktivitet genom sociala medier?" Föredrag vid "Alltid online? Sociala mediers roll för ungas politiska deltagande", seminarium arrangerat av 2014 års demokratiutredning och Folkbildningsförbundet, Stockholm.

23 september 2015. "Vem pratar du med egentligen? Svenska riksdagsledamöter på Facebook. Science slam-bidrag vid Campus Helsingborgs 15-årsjubileum, Helsingborg.

21 september 2015. "Young people, social media, participation and equality". Föredrag för Dansk Ungdoms Fællesråd, Köpenhamn.

22 maj 2015. "Sociala medier och medborgarinflytande." Föredrag för kommunförbundet Skåne, Lund.

8 oktober 2014- "Upplevd strategi och flockstyrd intuition. Sociala medier i Sveriges Riksdag". Föredrag för Centrum för tillämpad arbetslivsforskning vid Malmö högskola, Malmö.

På senaste tiden: Nils i medierna

Ja, jag har ju inte skrivit här på ett och ett halvt år, så det kan ju vara dags igen, kanske. Även om min ursprungliga ambition med bloggen - som när jag startade den för snart tio år sedan var att skriva ganska ofta om forskningsrelaterade saker - har kommit på skam var jag länge noga med att lägga upp inlägg om nya publikationer, medieframträdanden, offentliga föreläsningar och liknande. På så sätt gick det att åtminstone indirekt följa vad jag höll på med, och jag fick själv en överblick över vad jag höll på med. Att ventilera halvsmälta tankar använder jag sedan många år främst Twitter för, men det är ju ett flytande medium som lever i nuet. Så det rimliga är kanske trots allt att starta upp här i stället.

Vi kan starta med lite medieframträdanden sedan sist:

7 mars 2017 i Lundagård (om studentradikalismens tillbakagång)

15 november 2016 i Sydsvenskan (om det svala intresset för Greater Copenhagen och Öresundsregionen bland skåningarna

10 juli 2016 i Vetandets Värld i P1 om sociala medier och demokratin 

23 april 2016 i Konflikt i P1 om sociala medier och demokratin (och näthat)

18 januari 2016 i Sydsvenskan om frivilligengagemanget under flyktingkrisen 2015

14 november 2015 i The Telegraph om gränskontrollerna

13 oktober 2015 i Radio Sweden on ungas politiska deltagande (även 14 oktober i P4 Malmöhus)

19 mars 2015 i Snedtänkt med Kalle Lind (Sveriges Radio) om valkampanjer.

30 januari 2015 i Svenska Dagbladet: Hägglund twittrade tom lada.

12 januari 2015 i Tendens i P1: "När vi alla blir opinionsbildare".


Övrigt:

21 maj 2016 omnämndes en av mina offentliga föreläsningar på Avpixlat.

20 april 2016 citerades en av mina tweets på DN:s ledarsida

16 oktober 2015 intervjuades inte jag själv, men mina kolleger Hanna och Emma Bäck, i Sydsvenskan om vårt forskningsprojekt med Malena Rosén Sundström om ungas politiska deltagande.