About Nils / Om NilsEnglish:
Nils Gustafsson is a senior lecturer (universitetslektor) at the Department of Strategic Communication, Lund university, since 2014. He earned his Ph. D. in political science in 2013 at the same university for a dissertation on social network sites, political participation, and inequality.

Research interests include political participation, political communication, social networks, the reproduktion of elites, political philosophy, political history, and public management. A list of publications is available here.

He currently teaches Political communication, Quantitative methods, and Philosophy of Science, and supervise Master's theses.

Nils Gustafsson gives public lectures and presentations for various organisations with some regularity: for a sample, see here. A list of media appearances is available here.


Svenska:
Nils Gustafsson är universitetslektor vid Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet sedan 2014. 2013 disputerade han i statsvetenskap vid samma universitet på en avhandling om sociala nätverkssajter, politiskt deltagande, och ojämlikhet.

Han forskar bland annat om politiskt deltagande, politisk kommunikation, sociala nätverk, reproduktionen av samhällseliter, politisk filosofi, politisk historia, och offentlig förvaltning. En lista på artiklar och andra texter finns här.

För närvarande undervisar han på kurser i politisk kommunikation, kvantitativa metoder, vetenskapsteori, och handleder studenter på masternivå.

Nils Gustafsson ger offentliga föreläsningar och presentationer för olika organisationer med viss regelbundenhet: för några exempel, se här. En lista på medieframträdanden är tillgänglig här.