Wednesday 24 January 2018

New research project on gender and career networks!

Riksbankens Jubileumsfond (The Bank of Sweden Tercentenary Foundation) has awarded 5.7 MSEK to the project "Network and net worth. A longitudinal study of women's and men's social networks in Swedish business education and their effect on career outcomes". The research group consists of Gergei Farkas of Linnaeus University, Anna Tyllström of the Institute for Future Studies, and Nils Gustafsson. The project will start in 2018 and run for three years. A description of the project is available below.
Despite increased gender equality and a healthy representation of women among business graduates, few women reach the absolute top of the corporate world. Research in this area has highlighted women's and men's unequal access to essential social networks as an important cause of the underrepresentation of women. Women seem to have both inferior access to networks and less advantage of the networks they create. However, there is still a lack of precise answers to how such network differences arise, and how they evolve over time.
In this research project, we study how gender differences in career networks arise and develop among students in elite business education, as well as the significance of these differences for women s and men s early career development. The study will be conducted at the Stockholm School of Economics, where we follow two cohorts of master students from the time they start their education until they become established in the labour market. We combine a quantitative survey of students’ networks – through annual web-based surveys and social media analysis – with in-depth interview studies focusing on qualitative aspects of their networking. We then relate these insights to early career outcomes, such as job position and salary. The project aims to increase knowledge about how gender differences in business elites arise and are reproduced, and the effects thereof. The results are therefore of utmost relevance for both scientific and public debate.

Nils i DN om valrörelsen 2018

Jag är verkligen spektakulärt dålig på att uppdatera här, men jag har åtminstone alltid en ambition om att bli bättre!

Jag medverkade i DN på julafton 2017 i en artikel om valrörelsen 2018 och fick bland annat säga att vissa saker alltid sägs om en stundande valrörelse, t ex att det är ett extra viktigt val, samt att den riskerar att bli smutsig.

"Att tala om smutsiga kampanjer är att framställa motståndarens attacker som orättfärdiga. Det skapar ett intresse och kan mobilisera väljare."

Jag fick dessutom prata att redan valkampanjerna för 100 år sedan ansågs vara smutsiga samt att Sverigedemokraterna hittills har dragit störst nytta av sociala medier.