Wednesday 27 August 2014

New publication: Traditionella och virtuella fokusgrupper


Gustafsson, Nils (2014). "Traditionella och virtuella fokusgrupper" i Eksell, Jörgen och Åsa Thelander (red) Kvalitativa metoder i strategisk kommunikation, ss. 43-58. Lund: Studentlitteratur.


Fokusgrupper kan ibland framstå som ett lockande sätt att ”göra flera intervjuer samtidigt” och på ett tidsbesparande sätt snabbt få ihop ett stort empiriskt material. En fokusgrupp är dock minst av allt en samling enskilda intervjuer; i stället är den ett dynamiskt samtal mellan ett antal personer, styrt av en moderator. Att genomföra sina fokusgruppintervjuer online (virtuella fokusgrupper) med de ytterligare möjligheter till effektivisering som erbjuds kan vara ännu mer lockande, men onlineintervjuer bör ses som en särskild form av metod med sina egna fördelar och begränsningar. I det här kapitlet får du lära dig att en väl genomförd fokusgruppintervju kan vara oerhört givande för din forskning, men att det i själva verket ofta kräver mer arbete och förberedelser än ”vanliga” intervjuer. 

Det här bokprojektet gick snabbt och smidigt och kommer att vara till stor nytta inte minst för våra egna uppsatsskrivande studenter. Mitt kapitel tar upp mina egna erfarenheter av att använda fokusgrupper - online och i köttvärlden - i min forskning. 

Monday 25 August 2014

I ETC om Facebooks 10-årsjubileum

Den här hade jag missat att lägga upp: jag intervjuades av ETC i samband med att Facebook fyllde 10 år.

Friday 22 August 2014

New publication: Are social networks reducing inequality in political participation?

Gustafsson, Nils (2014). "Are social network sites reducing inequality in political participation?", Reports in Strategic Communication 1(2): 1-37.

Abstract:
Political participation research has consistently shown that age and education among other factors, to a large extent determine who the activists are. The rise of social media services such as Facebook has however prompted hopes that new and more flexible forms of participation might lead to reduced inequality in political participation. This paper uses unique data on the political uses of social network sites in Sweden in order to study whether the participation through Facebook and other social media services reduces inequality, concentrating on three typical and widespread forms of participation: signing petitions, writing debate articles, and doing work in political organisations. The answer is that they do not: resource factors such as education are even more important in explaining participation through social media than through other channels.