Tuesday 10 May 2011

Jan Hjärpe och jag i samtal om Nordafrika

Lunds Akademiska Officerssällskap (!) har bjudit in mig och Jan Hjärpe till ett samtal om revolutionerna i Nordafrika enligt modellen prof Hjärpe pratar om Nordafrika och jag pratar om medier. Olof Beckman från Raoul Wallenberginstitutet modererar. Onsdag 11 maj kl 19.30, AF-borgens femte våning.

I City Kristianstad om unga kommunpolitiker

Jag intervjuades i City Kristianstad den 10 maj om underrepresentationen av unga i kommunfullmäktige. Jag svarade ungefär samma som jag gjorde i City Landskrona för några veckor sedan: unga är underrepresenterade eftersom de inte har haft lika lång tid på sig att bygga upp förtroende och maktbas i sina partier som äldre, och eftersom de är mindre benägna att stå ut med tröga beslutsprocesser, hierarkiska organisationer och en stor arbetsbörda än äldre.

Verkar inte finnas permalänka till enskilda nummer, men vill man läsa artikeln finns den här: City Kristianstad.