Wednesday 23 December 2009

Vi ses igen, nätokrater!

Jag medverkar med en artikel i det senaste numret av socialdemokratiska studentförbundets tidskrift Libertas (4-5/09. Det är ett temanummer om "Twittersamhället" och jag skriver under rubriken "Vi ses igen, nätokrater" om att man bör använda sociala medier för att mobilisera aktivister, inte för att "nå ut till väljarna". Länk här.

Uppdaterad 2010-01-25: nu ligger texten uppe!

Saturday 12 December 2009

New publication: This Time it's Personal

I'm contributing with a chapter in a new anthology on online culture. As proud as I am over this my first academic publication, I would like to add that this is an e-book based on conference presentations, and that a hard-copy version with a substantially altered version of my text will be out some time next year. A link to the book is provided below.

Gustafsson, Nils, 2009. "This Time it's Personal. Social Networks, Viral Politics and Identity Management" in Riha, Daniel & Maj, Anna (eds) The Real and the Virtual. Oxford: Inter-Disciplinary Press.