Wednesday 23 December 2009

Vi ses igen, nätokrater!

Jag medverkar med en artikel i det senaste numret av socialdemokratiska studentförbundets tidskrift Libertas (4-5/09. Det är ett temanummer om "Twittersamhället" och jag skriver under rubriken "Vi ses igen, nätokrater" om att man bör använda sociala medier för att mobilisera aktivister, inte för att "nå ut till väljarna". Länk här.

Uppdaterad 2010-01-25: nu ligger texten uppe!

Saturday 12 December 2009

New publication: This Time it's Personal

I'm contributing with a chapter in a new anthology on online culture. As proud as I am over this my first academic publication, I would like to add that this is an e-book based on conference presentations, and that a hard-copy version with a substantially altered version of my text will be out some time next year. A link to the book is provided below.

Gustafsson, Nils, 2009. "This Time it's Personal. Social Networks, Viral Politics and Identity Management" in Riha, Daniel & Maj, Anna (eds) The Real and the Virtual. Oxford: Inter-Disciplinary Press.

Friday 20 November 2009

Social media is important, but not the way you think it is

I attended the "Preconference for the EU 5th Ministerial eGovernment Conference. eGovernment Research and Innovation: Empowering Citizens through Government Services across Sectors and Borders" in Malmö on Wednesday this week. I had the pleasure of doing a co-presentation with Sofie and Johan from PWC, who had crafted a study on youth involvement in politics via social media - partly based on a draft version of a book chapter I wrote soon to appear in print. The presentation is here.

The report is getting at least some media attention in Sweden, so I'll put my comments here, as delivered on 18th November. The text is based on my notes.

I have four points to make.

1) Cultural differences
It is important to remember that when interpreting results from nation-based surveys of this kind, you have to take cultural differerences into account. You could actually take Sweden as a most-likely case for youth involvement online. High penetration rates of social media and traditionally high involvement of citizens in civil society, high levels of social trust and high electoral turnout make Sweden a special country.

2) The online-offline divide is pointless
I also believe that we should regard the Internet and social media not as an arena seperate from other channels of communication or life in general. We are talking about a seamless stream of interactions taking place on a number of platforms, but relations, attitudes and interests for individuals are stable over these platforms. This conference should not be about "eGovernment" and "eParticipation" - it should be about GOVERNMENT and PARTICIPATION!

People frequently underrate "new" forms of involvement, but that does not mean that they are right. A woman I interviewed told me that the political mobilisation attempts in Facebook were of no use. "So I got this invitation to join a group to condemn the local transport agency for selling ad space to religious conservatives, but that wouldn't make any difference, so I called them in person to speak my mind." And with that, she was in effect stating the importance of Facebook mibilisation.

3) Identity management might have indirect effects on political behaviour
Also, expressing political views on social network sites is regarded by most people as shrewd identity management, but in making politics and political views a part of your public identity, you come to view yourself as a politically engaged person. And that might mean something.

4) "Young people" are not a homogeneous group
Finally, we cannot view "young people" or "citizens" as a homogeneous group. Individuals have different backgrounds, motives, interests, skills and so on.

Everything we know about political participation tells us that education, age, and socio-economic status are much more important factors determining whether you will engage - not whether you have a Facebook account or not. In order to foster widespread participation among young people we need to start with providing equal opportunities for engagement - and that means providing good education and well-paid, inspiring jobs for all.

Thank you.Friday 13 November 2009

Vill du doktorera?

[For int'l readers: this post is about being admitted to a doctoral programme and how you should prepare while an undergrad. I might translate it some time.]

Som doktorand får man då och då frågor från hoppfulla statsvetarstudenter om hur det är att doktorera och hur man ska göra för att bli antagen till forskarutbildningen. Nedanstående skrev jag som ett svar på en sådan fråga från en student. Kanske det kan vara till glädje för någon. Kommentera gärna! Jag har förmodligen fel i allt.

Söktrycket på doktorandtjänster i statsvetenskap vid de svenska universiteten är väldigt högt - i Lund utlyste vi två platser inför HT09 och fick över 100 ansökningar från hela världen. Det säger sig självt att det finns ett inslag av slump som avgör vem som till slut får tjänsten.

Men när man sitter med hundra ansökningar måste man sålla ganska summariskt. Då blir betyg naturligtvis viktiga. En student som inte fått högsta betyg på sina uppsatser faller vanligen bort i första sållningen. Samma för övriga betyg - om man har flera kurser med låga betyg drar det ner helhetsintrycket. Att bli klar i tid, dvs inte lämna in uppsatser för sent eller liknande, är allmänt en bra idé.

Sen är det uppsatserna man går på, så det är viktigt att skriva mycket bra uppsatser. Metodologisk stringens är extra viktigt. Och att teorin funkar ihop med metoden.

Vad gäller arbetslivserfarenhet och liknande är det inte helt ovanligt att personer som varit anställda som forskningsassistenter eller liknande antas som doktorander, så det är en bra idé att hålla utkik efter sådana erbjudanden. Utlandserfarenhet brukar vara uppskattat, gärna en examen eller åtminstone några terminer vid ett prestigefyllt universitet. Arbetslivserfarenhet som är kopplat till statsvetenskap kan vara bra, t ex om man konsultat eller liknande.

Det är fortfarande vanligt (alltför vanligt enligt min mening) att doktorander också har läst grundutbildningen vid ett och samma universitet. Det gjorde jag själv också. Traditionellt har det delvis haft att göra med att ens handledare och lärare kan pusha ens namn i antagningsprocessen, men det verkar inte vara lika hårt som tidigare - i Lund har vi många som har läst vid andra högskolor. Det har också att göra med att duktiga sökande ofta blir högt erbjudna platser på flera universitet, och då väljer de oftast sitt hemuniversitet.

Lite beroende på vad du vill göra kan det dock vara en idé att läsa din master vid ett stort universitet. Men jag känner duktiga statsvetardoktorander från Södertörn också, även om de är antagna i Stockholm och Uppsala.

Vad är du intresserad av för fält? Vilket universitet ligger närmast? Är det val- eller förvaltningsforskning i Göteborg eller internationella relationer eller klimatpolitik i Lund? Kolla vad som är på tapeten på dessa institutioner, det kan ge en vägledning om vad som är gångbart. Brasklappen är att institutionerna också är ute efter förnyelse.

När det är dags att söka - sök till flera universitet! Många universitet har fasta ansökningstider för fakultetsfinansierade doktorander. Kolla upp i god tid vilka krav på utformning av ansökan som finna vid olika institutioner. Var dock uppmärksam på att det kan dyka upp externfinansierade tjänster när som helst under året. Skillnaden är att med fakultetsfinansierade tjänster får man välja vad man vill göra, medan det är ganska hårt styrt om man ska ingå i ett projekt. Och om du misslyckas i första omgången, försök igen! Det är många som har kommit in först efter flera försök.

Det sista och viktigaste tipset är att man måste älska forskning, och inte dölja att man gör det. Det måste man dessutom göra för att stå ut.


Tuesday 10 November 2009

Gammal artikel i Mahskara

Intervjuades i Malmö högskolas studentkårs tidning Mahskara för ganska länge sedan om sociala medier kontra parlamentarisk politik. För fullständighetens skull, har inte funnits på nätet innan.

Citeras i ST-Press

Mest bara för att hålla koll själv: citerades i ST-press om myndigheter och sociala medier.

Thursday 6 August 2009

Collegial Consultation with Bernie Hogan

(Bernie in action at the OIISDP 2009. Photo: Eric Cook)


I'm back at the office after a couple of months on the go. In July, I spent two glorious weeks at the Oxford Internet Institute Summer Doctoral Programme, in Brisbane, Australia. One of the very productive discussions I had there was a "collegial consultation" session with Bernie Hogan of the OII. I liked it so much that I decided to record it, transcribe it, and (with Bernie's blessings) publish it here. I realise that it might not be the best of reads, but for people in my field (political participation and social media) there are some really good suggestions. Rock and scroll!

TRANSCRIPT (I've cleaned it up a little):

Bernie Hogan (B): [commenting on the fact that I started recording our conversation]…make that cleavage between that which is now and that which happens that’s not now and that which stays secret, which is worse. But Jeff Boase, and his report is about the strength of Internet ties, and that’s a Pew Report, so it uses U.S. data.

Now, also in the social network world, there is work by Nicole Ellison, and her contemporaries at Michigan State, Charles Steinfield and Cliff Lampe, and they show that people who are bidding on social network sites have larger networks. The issue there is one of causation that they don’t really address, the same with Jeff, it’s also an issue of causation, one that he doesn’t really address that the people who have a propensity to be online might themselves be very social individuals. The idea that there is a difference in space on this…

Nils Gustafsson (N): I mean people, people before social network sites, you would have people who would be very social but they, the possibilities wouldn’t be there. I mean, you could take like people in the 50s and try to see…

B: But people in the 50s, the ones who were very prone to communicate would probably find an avenue to do it. The problem is that we’re dealing with things that are not static.

N: Yeah.

B: So, in my view, I think that one thing that we lose from offline interaction, in this new networked world which is the world of Adam Greenfield’s, you know, going from browsing to searching and what not, is, and this is my comment that I made there about rhythms and habits: one thing that I’ve discovered is that people with the largest networks were, and I never published this anywhere, I’ll just let this through this once, people who organise their lives around regular meetings ended up having a very large number of weak ties, and it was a much stronger finding than e-mail. But the data is sort of shitty so I didn't. I dug deeper in the data and it did make a lot of sense. If you go to church on Sunday, you’re not just going into a place where there is a priest talking and you sit by yourself as an isolate and then you leave and then you go home. After church – now I remember this from when I went to church –

N: You mingle.

B: Yeah. You mingle.

N: But I’m not talking about either church or social network sites, I’m talking about church and then the added value of social network sites.

B: But what I’m suggesting is that those social network sites end up competing with regular rhythms.

N: But in what way?

B: The way that they…

N: You wouldn’t, you wouldn’t-

B:…strife with our attention.

N: Yeah?

B: So when Adam starts to talk about how people start remobilising and micro-coordinating, the fact that they are micro-coordinating means that “I’m not going to go to church because I’ve got something better to do on Sunday and I might meet with those people here and I might some people later elsewhere.” What we’re doing in the process of adding all this communication media on, is imposing an ideology that it’s better to have this very high risk networking…

N: Mmmm.

B: …scenarios where you find just the right people to engage with at just the right time instead of finding the sufficient group of a very large number of people and mingle with them. And going from place to place to place to place rather than everyone converging at the one place at the one time. And it is the difference between, like, a public space where everybody knows that 11 o’clock in Italy you’d go to the, you know in Udine they all sort of converge in front of this museum and they all just knew to be there. And they didn’t need cell phones to do this. Cell phones did have this added value.

And so I was initially persuaded to focus on the added value of these ICTs, but the more I studied this, the more I realised that what these ICTs were doing was getting rid of the norms of communication and replacing them with interpersonal rapports. I mean rapports, r-a-p-p-o-r-t. A rapport is replacing a norm. So the networks of people which is either very active in communication, they might have very large networks, but they are doing so because they are able to sustain all of these different threads, but most people actually find it very complicated to keep up. You’re just watching Nancy and Jeremy try to constantly be on a Twitter stream, and on e-mail, and on the Etherpad, and..I mean, I tried to do that, but then I forget what’s going on in the lecture. And you know I sort of only partially tune in to what’s happening.

N: Yeah, but that is they way THEY are using the media – that’s not the mode, that’s the extreme. Then you’ve got the regular users…

B: So what the regular users are doing, in this regard, I suspect, is not – exactly! The regular users are not gradually getting more ties but are in fact dealing with some people who are overwhelmingly active. And most people are trying to keep up: should I be on an e-mail list? should I be on Facebook? should I be on Twitter? should I pay any attention to this? leading to a sort of social paralysis, because it used to be, “don’t fuck it, we’re in class, we’re in class now, 5 o’clock we’ll all be in the pub, and we’ll chat and we’ll hang out there” and it was lower coordination costs but also a more normative sense of community.

This goes back to Durkheim's idea of sacred and profane sites. Sacred and profane sites were not just a place, not just a church but a place in time, let’s say locus of activity. And we’ve sort of gotten rid of those…sacred sites. Now, Durkheim talks of it not just in terms of religion but that these reflect community values. And without these sort of sacred place-times, it’s hard to say that we have the same you know shared community. But I know this is not exactly what you were expecting to hear, you know I think that there is…

N: I find it fascinating, but, well, an empirical question.

B: But it is an empirical question. I think that it tells to a decent lane to frame this [?] now, the reason that I framed it this way was also sort of a way to challenge the work of my supervisor and some other people in the area who have a reasonably techno-utopian view that new technology creates more social capital.

N: Mmmm…

B: What I’m thinking about is how – again, I’m drawing back to Adam’s talk is you know, every extension is also an amputation – that’s mean old classic McLuhan. Not a big fan of McLuhan, I’m not really sure he calls himself a social scientist, but I mean he’s an interesting person, an interesting guy and you know.

N: Radio: It’s hot!

B: Yeah, sure, that stuff, you could debate about it all day, but you know, McLuhan is like “that’s a bad idea, I don’t really care, I’ll get more ideas”, I mean, he didn’t take himself very seriously, so I don’t know why other people should. But nevertheless…I mean extension-amputation, it’s just good to think about, you know how new technologies, so Barry would say “Oh, people who use e-mail: more social capital!” And I’m thinking well, what are they giving up in the process? What are we losing? And some of the things we are losing are these sort of convergent spaces. These third spaces where everybody knew your name.

N: Do you really think that they are going away? I mean, if you are in party politics, you go to the conventions, and you meet up and then it’s election time and you, it’s the same if you’re in an interest group...

B: Yeah.

N: ...and I mean, if you’re religious, you will still go to church and have a chat afterwards, and it doesn’t go away really.

B: Well, I don’t know. I don’t know. I know that religious attendance is some places up, some places down. Hard to say. So, are these going up or going down?

N: Empirical questions.

B: Again, it’s an empirical question, but the empirical question is not merely “do the ICTs lead to, you know, more successful political participation for some individuals”, but also, do they lead to less successful political participation for others? That’s a…it’s not merely the convention anymore, because some people will realise there’s all this extra stuff going down...

N: Yeah. Yeah.

B: ...in the mean time.

N: That would be my take.

B: Even during the convention.

N: Yeah, some people will communicate and other people will just sort of sit around and...

B: ...figuring that we would just sort of mill around and shake hands and say “Hi!” and that was how we were gonna do this. But the norms have changed.

N: I just got some brilliant ideas. Yeah.

B: Yeah. The norms have changed so that some people could be at the convention completely still-

N: Social network analysis might be not the method for studying that. Maybe some sort of participant observation or interviews or…

B: I think that, you might, because I think you are studying networking, not networks?

N: Yeah.

B: I think that the structure of the networks – what might be interesting, and I do think that social network analysis would do it, the problem with social network analysis in this case is the methodological difficulties in gathering the edges between alters in the personal networks. If you have a group population, if you can find a group, I would definitely, unambiguously do networks. I think you would be at a loss not to.

N: Yeah. Like "liberals". Or "conservatives". Or-

B: But I mean like a smaller group, a manageable group of like, like this, like SDP is a group. Like a set of individuals. And I’m talking about trying to get that complete set. If you can get a complete set of individuals-

N: Local party branch.

B: Exactly. Now, why complete sets? Because missing data in networks skews it really badly. And what you would list with is who do you communicate with and by what media? And then you could draw multi-media networks maps. You know one map that shows the communication ecology by e-mail, one by IM, one by blogs, one by Twitter and then just stack all together and then do that sort of map.

If you can’t do that, if you can’t find a group, if you’re going to the level of personal networks and finding out who’s in their relational structure, don’t waste your time worrying about the edges between people. Don’t say, because we often spend too much time in, you know, do a name generator, do the “Who are the people you talk to?”, list those names, “How do you talk to each of those people”, list those names, but don’t worry about asking the respondents to report on the friends and how those friends link to each other. It’s methodologically a nuisance.

I think the network analysis works here, but I’m not necessarily convinced you will need to, not necessarily convinced you will need to create graph pictures. I think you want to have a sense of the social context, to the relational context and that is a media relational context. So you might look at who are the players, now, or the players from one location and another location and compare their media use, but not their media use in terms of time, their media use in terms of relations, and that means, that is networks, because you will have to get people listing off their ties, and then for each of those ties listing off the media they use.

And that’s why, if you have a group, you can take all that data as one person means to my friends that’s one row, the next person then to them friends is another row and create that matrix that requires the network. But if you don’t have a group, then, you know, you won’t really have a network because you will have you know some people from here, some people from there, one person from here, one person from there, and it’s not necessarily the case that the people I mention are gonna be the people you mention, or that the people we mention are gonna be a complete set. If we’re only mentioning the sum total of all of us, you know, 10-20-30 % of all the political players, then the network you show will be completely biased. And it will look radically different from what it is in “reality”. Ok? So-

N: Thanks for the share. (?)

B: I think I gotta stop for there. And I’ve been doing 20 minutes a time. I think I have to go and get a cigarette.

N: Thank you.

B: No problem.

N: I really enjoyed that.

B: Yeah.


[The conversation took place on July 17th, 2009, at Creative Industries at QUT, Brisbane, Australia.]

Monday 13 July 2009

My dissertation plan through Wordle

Wordle: Gustafsson dissertation plan

I ran my dissertation plan through Wordle - a visualisation service - and was not surprised. My good old dissertation plan is available here.


Monday 8 June 2009

Sarkasmer om en trots allt bra valrörelse

Det finns mycket att säga om gårdagens val till EU-parlamentet: varför går det inte att höja valdeltagandet, varför går de högerextrema framåt och socialisterna bakåt, har parlamentet en permanent högermajoritet, är det svenska Piratpartiet början på en trend som kommer att sprida sig till andra delar av unionen?

I en debattartikel på Expressen.se idag nöjer jag mig med att fälla några ironiska kommentarer om de politiska partiernas problem med att hitta rätt ton i användningen av sociala medier i valkampanjer och förklarar varför: man förstår inte vilken målgrupp man har.

Mitt ursprungliga inlägg var fullt av hyperlänkar, men debattredaktionen valde att ta bort dem. Oklart varför. Kanske för att den lever på 90-talet.

Om valrörelsen i Sverige bör dock sägas att det var den mest intressanta någonsin i svensk EU-valshistoria, med en högre temperatur och mer engagemang från partierna och medierna, vilket ledde till ett ökat valdeltagande. Intressant för nästa års riksdagsval är hur det kommer att gå för Piratpartiet, Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna. Mitt tips: inte alls.

Sunday 31 May 2009

Nils intervjuas i Rapport: "Alla är dåliga"Inslag i Rapport idag. Jag intervjuas om hur partierna klarar sig på sociala medier inför EU-valet. Jag sa en hel del om ojämlika mediesituationer, varför nischmedier är viktiga, och att allt kommer att bli bättre med lite övning, men det som fanns kvar var: "Alla är dåliga." Tja, det stämmer ju, det också.

Friday 29 May 2009

Science Wars?


For decades, there has been a science war going on between (social) scientists arguing about things like quantitative versus qualitative research, positivism versus hermeneutics, probabilistic causality versus the impossibility of establishing causality at all. I guess you know.

I guess that my own ontological world has not undergone any fundamental changes during my time as first an undergrad and now a grad student in political science: I believe basically that there is a world out there, but that our understanding of it is socially constructed, and that we however have the possibility of striving towards providing better  provisional truths. 

And in that quest for truth different types of methods might be useful. I personally have worked with both discourse analysis and large-N survey material, and I find that the results I get from different strategies of conducting research are fulfilling different research objectives, but also contribute to the establishment of the same (provisional) truth.

I have colleagues that make sarcastic remarks about number nerds and other colleagues that work themselves up about the posties.  I don't get it. I actually buried postmodernism in an art performance in 2005 (see picture; we buried an empty box), but I still believe that it is possible to learn things from poststructuralist thinkers.

However, I have a hunch that things might change. Several grad students in my own cohort seem to share my beliefs about social science and positioning in a postrelativistic universe. Let's see.  

Tuesday 21 April 2009

Situation report

Hardest of all is to find time for the dissertation. About everything else comes in the way. Today I spent the entire morning at didactics class for teachers (which btw is great - my students in Public Administration class will notice that things have changed next week). In the afternoon I worked with a professor on the dissertation draft of a fellow grad student - the MEP in the making Max Conrad - he's on the hunt for a European public sphere, and he's sort of found it. Then off to a brief meeting with the vice chairman of the Students' Credit Union of which I'm the chairman - interrupted by Expressen journalist Natalia Kazmierska calling me to ask about the Pirate Party: is it underrated or overrated? Quick answer: both.

The Pirate Party, yes. Maybe I'll devote a longer post to them, they are an interesting example of an online-driven movement with an online-driven agenda (freedom of speech + freedom of information) seemingly succeeding in breaking through to the mainstream debate. They are currently the fourth largest party in Sweden by membership.

Getting tens of thousands of people to sign on to what is probably mostly a simple act of showing support is not as amazing as it sounds, though. Membership in the Pirate Party is free and comes with no strings attached. It remains for the Pirate Party to show exactly how they will turn this anonymous bulk of friendly people to votes in the ballot box. Ticking 'yes' in a box is so much easier than actually voting in the EP elections, not to speak of encouraging others to do so.

Having said that, it is in no way impossible for the Pirate Party to do just that. People who underestimate (or should that be misunderestimate?) them often don't understand the communicative logic in place that mobilises myriads out of nowhere. The Pirate Party is a brave and fascinating way of canalising one-issue-movements into parliamentary action. But we will see about that.

Tuesday 3 March 2009

Nils pratar astroturfing i sociala medier i P3

Jag medverkar i P3:s Kvällspasset ikväll med ett kort intervju om utifall bloggbävningen verkligen var en gräsrotsrörelse eller ej.

Spoiler: "det beror på vad man menar med gräsrotsrörelse". Inte konstigt att gräsrotsbloggare är arga över DN:s bevakning, både på nyhetsplats och ledarsidan. Inte heller konstigt att folk blir tagna på sängen av uppgifter om att teleoperatörer och reklambyråer bidrog med pengar och kunnande.

Jag ska vara med ca 18.15, man kan lyssna här.

Läs gärna om mitt gästinlägg på Terracombloggen där jag redan den 19 januari ifrågasatte bloggbävningen som vrede ur folkdjupet. Men också detta: det finns ingen klar motsättning mellan ideellt engagemang och att ha friends in high places.

Naturligtvis var också den här bloggen en del av bloggbävningen. Läs bara här och här: "The Swedish blogosphere lost the battle, but what a glorious battle it was."

Friday 27 February 2009

Baklavas, Social Forums, Commercialised Protesting and 19th Century Politics

Just a few brief notes from the day - I hope to be able to delve more thoroughly on the subjects later on.

1) Last year, I participated in a survey administered to participants of the 2008 European Social Forum in Malmö, Sweden. A preliminary report of the basic statistics has now been compiled by coordinators (and friends of mine) Magnus Wennerhag and Richard Andersson. Richard is soon to join the department as a Ph D candidate, which is great. Without disclosing too much, I find the numbers on reported Internet usage from participants interesting. Expressions of political participation and engagement in Internet media seems to be much more common than any other form of participation. To be continued.

2) I'm currently working on a paper on the use of commercial social media platforms by alternative protest movements with my dear friend an colleague Tina Askanius over at the Dept of Media and Communication here at Lund. Specifically, we are looking at how protesters in Copenhagen fighting for a new "Ungdomshus" and organisers and participants of the 2008 ESF used social media. Hint: it doesn't matter how alternative or underground you are or position yourself as, you use commercial social media platforms anyway. The results will be presented at a conference called "Shaping Europe in a Globalized World" in Zürich in June. To be continued.

3) I had lunch with my supervisors today. Afterwards we were talking about the history of Swedish public administration (my head supervisor is currently working on a project dedicated to electoral fraud) and it turns out that very little has been written about Swedish 19th century public administration and political history, although lots of things happened in that time that are important for the understanding of contemporary Sweden: the coup d'etat and the new constitution of 1809, the historical change in Swedish trade policy towards free trade, the restructuring of employment strategies of civil servants, etc.

4) The department is welcoming a new Ph D candidate today, a student from Turkey who had already finished her dissertation, but who was told that she wouldn't be allowed to graduate because it was hurtful to the Turkish state (I believe the word "Kurdish" is in the title). So she will be finishing her Ph D here instead. A glorious day for free science. It's also my birthday, and I have bought 2 kgs of baklava for the occasion.

That's it for now.

Thursday 26 February 2009

Swedish royalty in social media: we are amusedThis video of King Carl XVI Gustaf, Queen Silvia, Crown Princess Victoria and "Herr Daniel Westling" announcing the engagement of Victoria and Daniel and their marriage in early summer 2010 has gone truly viral for the past few days.

Posted by the YouTube channel "Hovstaterna" (Royal Court), it has as of today above 140 000 views, which is a lot for a video in Swedish, where a mere 10 000 views should be considered a success.

And I cannot help to think whether it has gained its popularity from the royal glow itself, or from the fact that the royals look and sound incredibly uncomfortable and stiff in this situation, rendering the 5 minute clip, well, hilarious. For Christ's sake, couldn't they have gotten a teleprompter?

Twittering exploding in U.S. Congress (and everywhere else)

I spent an hour this morning watching U.S. president Obama's speech to the Congress. And as the cameras sweeped across the aisles and benches I noticed something strange: every now and then, you would see a Congressman staring, not at the president, but at the display of a mobile phone.

Who were they texting? The answer was as obvious today as it would have been incomprehensible a couple of years ago. They were twittering.

From the Washington Post:

"Then there was Rep. Joe Barton (R-Tex.), in whose name this text message was sent at about the time the president spoke of the need to pull the country together: "Aggie basketball game is about to start on espn2 for those of you that aren't going to bother watching pelosi smirk for the next hour." A few minutes later, another message came through: "Disregard that last Tweet from a staffer."

It's bad enough that Americans are paralyzed by economic jitters. Now the president has to deal with lawmakers paralyzed by Twitter. At a time of national emergency, when America needs the focused attention of contemplative and reflective lawmakers, they are dispatching rapid-fire thoughts in 140 characters or less."

Twitter exploded in Sweden during the first two months of 2009. Pioneers in microblogging were social media fanatics, a few journalists and some bloggers. Jaiku was the most popular microblogging service in Sweden and Finland for a long time, although with a small number of users. And then, for some reason, lots of people switched to Twitter, at the same time as newcomers flooded in.

And now, 60 days later, it's mainstream. Politicians and corporations feel the need for being present at the platform - although, as usually, not everyone knows exactly what to do with it.

Hans Kullin predicted in early January that Twitter would be a crucial tool in the Swedish elections in 2010. We shall see. And I will take a close look tha next time I watch a Riksdag debate. Is that Leif Pagrotsky texting?

Oh, and I'm twittering as liv99ngu.


Jag fyller år och låter som en gammal man i tidningen

Jag fyller jämnt imorgon och intervjuas i lokaltidningen och jag slås av hur gubbig jag låter: tycker om kålpudding, döpte sonen efter Erlander (för att inte tala om hur gubbigt det är att intervjuad av lokaltidningen inför födelsedagen). Fast det är väl så det är att gå in i den yngre medelåldern.

Någon sorts botemedel mot åldersnojan är i alla fall att kassörskan på Coop frågade om leg när jag köpte folköl förra veckan. Jag kände mig plötsligt mer än tio år yngre.

Friday 30 January 2009

Chris Andersons's "Free" is Expensive

Chris Anderson is coming to Malmö next week to talk about "Business by charging nothing". The organizers charge 1695 SEK for the event. That does not include VAT.

I'd might be able to sneak in for free, but I guess I'll just spend the evening at my office instead.

Thursday 29 January 2009

Articles I'd like to write but won't have time for, #1

"Yes, we Keynes: Greening social engineering in the post-liberal economy."

It's up to you, Rasmus!

Tuesday 20 January 2009

Gästblogg hos Teracom om FRA och demokrati

Idag gästbloggar jag på statliga mediebolaget Teracoms medieblogg som i trea i raden efter kulturministern och ordföranden för Tidningsutgivarna. Mitt inlägg handlar om mytbildningen kring FRA-kampanjen och bloggbävningen och vad viral politik innebär för demokratin. Du läser inlägget här och berättar vad du tycker!

Sunday 18 January 2009

I will be back: parental leave draws to an end

In February I will be back from a five month parental leave, and I solemnly do declare that I will update this blog more frequently!