Thursday 18 April 2013

My Dissertation Now Published

My doctoral thesis, "Leetocracy. Political participation, social network sites and inequality" is now published. Here you can find an electronic version (without two yet unpublished paper only available in the printed version). Here is a link to a list of my publications in the Lund University Publications database.

Full reference:

Gustafsson, Nils (2013). Leetocracy. Political participation, social network sites and inequality. Lund Political Studies 169. Lund: Department of Political Science, Lund university.

Nils i Kulturnyheterna om nätaktivism

Jag var med i SVT:s Kulturnyheterna igår och pratade lite om nätaktivism och ojämlikhet. Bland annat säger jag att jag inte tycker att skillnaden är så väldigt klar mellan vilka som är gräsrotsaktivister och vilka som är lobbyister. Med det menar jag att gränsen kan vara svår att urskilja ibland.

Naturligtvis är det stor skillnad på en PR-byrå som får betalt av olje- eller tobaksindustrin för att bearbeta politiker, och en social rörelse som utan finansiella muskler försöker driva kampanj för papperslösas rätt till vård. Det är mer detta att man ibland tänker på de här kategorierna som tydliga och varandras motsatser. Ofta kritiseras s. k. gräsrotsrörelser för att de inte är tillräckligt "gräsrotiga", t ex för att det finns folk i kampanjen som har en professionell bakgrund eller att nån ger pengar till dem. Om detta skrev jag om för ett antal år sen när jag blev intervjuad av radio om mobiliseringen kring FRA.