Wednesday 28 September 2011

Om viral politik på Lunds filosoficirkel

Igår pratade jag om viral politik på Lunds filosoficirkel, som för övrigt bjuder på flera intressanta föredragshållare i höst. Andreas Bergh har redan föreläst. Den 4 oktober kan man lyssna på Jan Hjärpe, den 29 november föreläser Katrin Kielos, och den 6 december kommer Björn Badersten från min egen institution.

Det hela filmades, och man kan se en video av föredraget här. Om man inte vill titta på mig, men lyssna, finns en ljudfil här.

Till föredraget hör också en Prezi, som finns här nedan:

Thursday 22 September 2011

Tom Standage om sociala medier genom 2000 år


(Foto: Travis Payne)

Tom Standage, journalist och digital redaktör på The Economist, skrev den mycket fascinerande boken The Victorian Internet, som jämförde telegrafins framväxt och påverkan på samhället med Internet.

Nu försöker han sig på något liknande: han planerar en bok om sociala medier från antiken och framåt.

Vi visste naturligtvis redan att alla medier genom historien har varit sociala till sin natur, men Tom Standage gör en del ganska roliga analogier mellan bruket av medier tidigare och vad vi tror är nytt och revolutionerande idag.

Han utvecklade sina idéer i ett föredrag nyligen, och även om alla argument inte är helt vattentäta, är det en underhållande påminnelse om det faktum att somliga saker ligger mer djupt inbäddade i vår kultur än vad vi tänker på.

Här en inspelning av föredraget:

Wednesday 21 September 2011

Om sociala medier och politiskt engagemang i ALBA

I det senaste numret av nättidningen ALBA finns en förkortad version av kapitlet Lars Höglund och jag skrev i "Lycksalighetens ö".