Wednesday, 8 May 2013

Leetocracy i medierna

Här listar jag olika mediereaktioner på min doktorsavhandling Leetocracy. Political participation, social network sites and inequality. Inlägget uppdateras så fort jag får höra om något nytt. Tipsa gärna!

2017-05-02 Omnämns i en understreckare i SvD av Ulf Bjereld på temat "Är sociala medier ett hot mot demokratin":

2014-02-03 Omnämns i en DN-artikel apropå Facebooks tioårsjubileum.

2013-07-18 "Sociale medier er ikke en demokratisk klasseknusere" i Information (DK)

2013-06-04 Omnämns i en gästkrönika av Lena Leigert på kommunikationsbyrån Hammer och Hamborgs blogg.

2013-05-11 Jag misstolkas i en ledarartikel i GT, där det hävdas att jag menar att de sociala mediernas inverkan på demokratin är "liten", bland annat beroende på att det endast är en minoritet som använder dem. Vad jag egentligen säger är att de som kanaliserar sitt politiska engagemang via sociala medier i huvudsak liknar dem som använder andra kanaler, utom vad gäller åldern. Det är klart att sociala medier förändrar sättet som politik diskuteras på!

2013-05-10 Gjorde debut i morgonsoffan i ett tvåminutersinslag via telefon i TV4:s Nyhetsmorgon och pratade lite om min avhandling. Steffo var mest intresserad av att prata om arabiska våren, jag var nyvaken.

2013-05-10 Omnämndes på HD:s ledarsida.

2013-05-08 TT:s Peter Palmkvist gjorde en intervju som publicerades i ett stort antal medier, bl a DNAftonbladet, GP, Sydsvenskan, SydnyttSkånska Dagbladet, Helsingborgs Dagblad, KristianstadsbladetNordvästra Skånes Tidningar, Norra SkåneYstads Allehanda, BLT/SydöstranBarometern, Smålands-Posten, Västerviks-Tidningen, Laholms Tidning, Hallandsposten, Hallands NyheterBohusläningenÖstgöta-Correspondenten, Motala Vadstena TidningNorrköpings Tidningar, Gotlands Tidning/Gotlands AllehandaAftonkurirenVästgöta-Bladet, Borås Tidning, Skaraborgs Läns TidningVLT, TTELA, Dagbladet, Södermanlands Nyheter, Eskilstuna-Kuriren, Upsala Nya Tidning, Nerikes Allehanda, Länstidningen, ÖstersundspostenSundsvalls TidningArbetarbladet, Allehanda.se, Gefle dagbladNorrbottenskuriren, NSDVästerbottens-Kuriren, Norran,

Yasmine El Rafie recenserade boken på Sveriges Radios hemsida.

2013-05-03 Computer Sweden gjorde en intervju.

2013-05-03 Avhandlingen omnämndes på Hallandspostens ledarsida.

2013-05-02 Pressmeddelandet publicerades bl a i Journalisten och Sydsvenskan.

Bloggar etc
Hammer & Hamborg (2013-06-04) (även på Kreafonbloggen 2013-06-25)
Carina-Finas pratisar (2013-05-09)
Tofflan (2013-05-09)
Erik Olausson (konc)* (2013-05-05)
Chefredaktörens blogg, MittMedia (2013-05-02)
Arbetarbladet 
BT:s ledarbloggAnnat och udda:
2015-01-24 Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts styrelse hänvisade till avhandlingen i ett motionssvar. Det tyckte jag var roligt och värt att uppmärksamma:
Det är forskningsmässigt belagt att allt fler politiska processer påverkas eller till och med avgörs av digitala kampanjer som kan vara mer eller mindre spontana eller orkestrerade. Samtidigt visar svensk forskning (Nils Gustafsson, ”Leetocracy - Political participation, social network sites and inequality” Lund 2013) att det finns ett tydligt samband mellan aktivitet i sociala medier och användarens sociala och andra resurser, som till exempel utbildning, nätverk och ekonomi. Klassperspektivet i sociala medier är tydligt. De som har starka resurser får allt lättare att påverka politiken genom sociala medier medan de som inte har lika stora resurser hamnar längre ifrån deltagandet.

Thursday, 2 May 2013

Om näthat i bl a SvD

För fullständighetens skull: i mars blev jag intervjuad av TT Spektra om huruvida näthatet var ett svenskt fenomen. Jag menade att det inte var det.