Tuesday 11 September 2007

Amerikanska politikers närvaro på Wikipedia

Den amerikanska bloggen TechPresident (som skriver om hur den amerikanska presidentvalskampanjen använder IKT) noterar att två av de mest okända kandidaterna, republikanen Ron Paul och demokraten Mike Gravel har satsat på Wikipedia.

Båda kandidaterna ligger långt efter i opinionsmätningar och får väldigt lite mediautrymme. För att kompensera detta satsar man på Wikipediaartiklarna. Artikeln om Ron Paul uppdateras tiotals gånger om dagen.

Som ett resultat av detta får artiklarna fler besökare, som dessutom stannar längre tid på sidan och som ofta går vidare och besöker den officiella kampanjhemsidan.

Som jag har skrivit tidigare, har svenska politiker och deras pressfolk långt kvar.

1 comment:

Strategen said...

Det du missar i din kommentar är att Ron Paul och Mike Gravel även har det gemensamt att de är extremt frispråkiga om bland annat Irak samt avviker från sina partiers övriga kandidater genom att de inte är tråkigt slätstrukna eller tar sig själva på så stort allvar.

Paul och Gravel är helt enkelt politiker som vanliga väljare och internetanvändare kan bli passionerade för. Passionerade nog för att blogga och producera egna reklamfilmer i Youtube för. Sevärda dessutom...

Tyvärr har du rätt i att de flesta svenska politiker har långt kvar till att vara tillräckligt intressanta för att få fans.

Undantagen skulle vara yngre politiker som Fridolin, Federley, Forsell och Sjödin?

Om partiledarna fortsätter som de gör är det deras eget fel att de får någon ny "Ian och Bert" att köpslå med efter nästa val.