Thursday 28 May 2015

New Publication: Big data, small data och etik i internetforskningen: utmaningar för samhällsvetenskapen

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet fyller 50 i år. i samband med jubiléet har man gett ut en jubileumsbok - Samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund - en vital 50-åring - som samlar en rad olika bidrag om historia och om framåtblickar. Själv har jag skrivit en text i boken som är lite mer av det framåtblickande slaget, där jag diskuterar de etiska utmaningar som "big data" ställer samhällsvetenskapen inför.

Ur inledningen:

I denna text vill jag göra tre poänger: 1) internet är idag och kommer över överskådlig tid att vara ett oerhört viktigt fält för forskning och datainsamling inom samhällsvetenskapen; 2) det finns en rad olika problem – metodmässiga, ekonomiska och etiska – med datainhämtning i stor skala; 3) det etiska regelverket för denna typ av forskning är i Sverige outvecklat och måste ses över. 

Gustafsson, Nils (2015). "Big data, small data och etik i internetforskningen: utmaningar för samhällsvetenskapen" i Andersson, Gunnar & Jerneck, Magnus (red) Samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund - en vital 50-åring. Lund: Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, s. 540-547. 

Fulltext (hela boken) här

1 comment:

NEO said...

Riktigt bra idé om att ha Eurovision i Second Life :)
Ha en bra vecka