Tuesday 19 October 2021

Politisk polarisering på Framtidsveckan 2021

Jag medverkade i Lunds universitets Framtidsvecka 18 oktober 2021 under en panel om politisk polarisering som anordnades av vår temagrupp på Pufendorsinstitutet. Samtalet hölls live, streamades på YouTube och kan ses här i efterhand:

Här är en artikel från februari 2021 om temat. Gruppen skrev också en debattartikel i GP i april.

Jag har haft stort utbyte av samarbetet i den här gruppen. Just nu förbereder vi en större programansökan till Riksbankens Jubileumsfond. Själv har jag särskilt engagerat mig i ett delprojekt om politisk polarisering som medienarrativ i svensk press tillsammans med Anamaria Dutceac Segesten, Tommy Bruhn och Elin Anna Topp (samtliga LU) och presenterade resultat från en pilotstudie Nordmedia 2021 i augusti.

No comments: