Wednesday 27 February 2008

Debatten fortsatte

När man tittar på politiska debatter - särskilt i TV - kan man ofta se hur kontrahenterna delar ut rallarsving på rallarsving för att sedan tystna när ingen filmar.

Idag modererade jag en debatt om studentbostäder i regi av Lunds kommuns studentråd och som synes fortsatte samtalet även efter den offentliga diskussionens slut. Här ses från höger Jörgen Jörgensson (fp), Tomas Avenborg (m), Christine Jönsson (m) och Anders Almgren (s) utväxla idéer på Café Athen i AF-borgen i Lund.

No comments: