Tuesday 10 November 2009

Gammal artikel i Mahskara

Intervjuades i Malmö högskolas studentkårs tidning Mahskara för ganska länge sedan om sociala medier kontra parlamentarisk politik. För fullständighetens skull, har inte funnits på nätet innan.

No comments: