Wednesday 8 June 2011

Presskonferens: Ny SOM-rapport!

Jag medverkar tillsammans med Lars Höglund med kapitlet Sociala medier och politiskt engagemang i den nya rapporten från SOM-institutet, Lycksalighetens ö. Boken kommer ut den 28 juni och presenteras på en presskonferens samma dag i Göteborg. Tid: 10.00-15.00. Plats: Linnésalen, Göteborgs universitet. Under presskonferensen kommer jag att presentera vårt kapitel. Jag har två minuter till mitt förfogande.

I kapitlet beskriver vi hur användningen av sociala medier har förändrats de senaste åren i Sverige och vilka grupper som använder det mest och mest intensivt. Det finns skillnader i olika åldersgrupper, mellan könen och med avseende på utbildningsnivå.

Vi berättar också hur vanligt det är att engagera sig politiskt via sociala medier och hur engagemanget är fördelat mellan sociala medier och traditionella sätt. Har sociala medier lett till att det politiska engagemanget i Sverige har ökat? Vilka är det som deltar? Är det samma typ av människor som deltar i sociala medier och utanför? Är svenska ungdomar mer eller mindre politiskt engagerade än sina föräldrar och farföräldrar? Hot stuff!

Jag kommer att berätta mer om resultaten på bloggen efter hand.

Boken kan förbeställas här.

Full referens:
Gustafsson, Nils & Höglund, Lars, 2011. "Sociala medier och politiskt engagemang" in Ekengren Oscarsson, Henrik, Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) Lycksalighetens ö. SOM-rapport nr 52. Göteborg: Göteborgs universitet.

Uppdaterat 8 augusti 2011:
Man kan väl inte tala om något större mediegenomslag, men Borås Tidning skrev om kapitlet på ledarplats den 30 juni.

No comments: