Thursday 26 January 2012

I DN och City Landskrona

Jag intervjuades i DN den 4 januari och i City Landskrona den 26 januari om direktkontakten mellan politiker och folkvalda i sociala medier. Särskilt i City Landskrona så var citaten quite to the point.

"Ett högt valdeltagande är det bästa formen av politisk input som finns. Man behöver ingen utbildning och alla får rösta. Det finns ingenting som säger att mer direktkontakt är bättre ur en demokratisk synvinkel. Men man kan inte utifrån det säga att det är meningslöst för en politiker att använda sociala medier."

Uppdaterat: Denna bloggpost används som blurb för journalisten i City, mkt roligt"

No comments: