Monday 30 July 2018

Nils i medierna och på seminarium om Svenska Akademien

Som vanligt är jag dålig på att göra uppdateringar, men här är en lista på min mediemedverkan under de senaste månaderna.

Det blev lite oväntat en hel del kring mitt hastigt uppflammande intresse för de författningspolitiska konsekvenserna av Kungens inblandning i Svenska Akademien. Först twittrade jag lite om det och blev intervjuad i Aftonbladet (13 april). Sen skrev jag en serie tweets som fick ännu mer uppmärksamhet och blev därefter inbjuden till att förklara mig i Svenska Dagbladet (16 april).

Detta ledde i sin tur till att jag intervjuades i Dagens Nyheter (16 april) medverkade i Nordegren & Epstein i P1 (17 april) och omnämndes i Nerikes Allehanda (17 april), av Karin Olsson i Expressen (18 april), norska Aftenposten (19 april), och av Torbjörn Nilsson i Expressen (20 april). Senare blev jag intervjuad ännu en gång i Dagens Nyheter (5 juni).


Uppmärksamheten ledde också till att jag bjöds in att diskutera saken på ett seminarium med titeln "Vem bestämmer över Svenska Akademien?" på Juridicum i Lund den 17 maj.

En förhoppning är att diskussionerna som fördes på seminariet ska kunna publiceras i någon form i höst.

No comments: